SECTIE 1 - WAT DOEN WE MET UW INFORMATIE?

Wanneer je lid wordt en een account aanmaakt, verzamelen we persoonlijke informatie die u ons geeft, zoals uw naam en e-mailadres. Wanneer je Wadokai.nl bezoekt, ontvangen we ook automatisch het internetprotocol (IP) -adres van je computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over je browser en besturingssysteem. Dit helpt ons om de site te upgraden naar jouw wensen. Jou bij ons bekende gegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over onze laatste updates, producten en evenementen. Externe partijen kunnen je gegevens ontvangen om ons in staat te stellen jou de beste service te bieden; Externe partijen kunnen je gegevens, cookies en andere gelijkaardige technologieën ontvangen. Ze kunnen het gebruiken voor het online verzamelen van gegevens van deze en andere websites om diensten en oefeningen op maat te leveren en gerichte reclame mogelijk te maken. 


SECTIE 2 - DIENSTEN VAN DERDEN

Over het algemeen zullen de door ons gebruikte externe leveranciers je informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover nodig om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die zij aan ons leveren. Simpel gezegd: betalingen worden verzorgd door Mollie. We adverteren op Facebook en andere sociale media. We e-mailen rechtstreeks of via onze mailprovider MailBlue. Deze en mogelijk andere diensten van derden hebben je gegevens nodig om hun diensten aan jou en ons te kunnen leveren. Externe serviceproviders hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor jouw aankoopgerelateerde transacties en marketing. Zodra je Wadokai.nl verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, val je niet langer onder dit privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden van onze website.


SECTIE 3 - TOESTEMMING 

We kunnen je persoonlijke gegevens zoals je naam en e-mailadres op de een of andere manier ontvangen. Je hebt bijvoorbeeld contact met ons opgenomen, een account aangemaakt, producten gekocht of deelgenomen aan een evenement. Door je interesses kenbaar te maken in de diensten die wij leveren, impliceren wij dat je ermee instemt dat wij deze verzamelen en alleen om die specifieke reden gebruiken. Je ontvangt van ons direct persoonlijke e-mail of via onze mailprovider. E-mails van onze mailprovider bevatten een link om je af te melden voor onze mailing. Na 60 dagen van inactiviteit (niet openen van emails) wordt je automatisch uitgeschreven uit ons emailsysteem, tenzij je een lopend lidmaatschap hebt. Een aantal keer per jaar worden inactieve gegevens verwijderd.


SECTIE 4 - LEEFTIJD

Door deze site te gebruiken, verklaar je dat je ten minste meerderjarig bent in je land, staat of provincie, of dat je meerderjarig bent in je land, staat of provincie en je ons toestemming geeft om een van je minderjarige gezinsleden toe te staan deze site te gebruiken. 


SECTIE 5 - BEKENDMAKING

We kunnen je persoonlijke gegevens vrijgeven als we hier wettelijk toe verplicht zijn of als je onze gebruiksvoorwaarden of dit privacybeleid schendt.


SECTIE 6 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als we wezenlijke wijzigingen in dit beleid aanbrengen, word je hiervan op de hoogte gesteld.


SECTIE 7 - ONZE BEDRIJF EN WIJZIGINGEN

Wadokai Nederland hoort bij Wadokai Gorinchem en The Digi Dojo. Je opgegeven accountgegevens worden beheerd door Wadokai Nederland. Praktisch betekent dit dat je bijvoorbeeld berichten van info@the-digi-dojo.com. kunt ontvangen - niet alleen van Wadokai Nederland. Hetzelfde geldt voor al het bovenstaande. Als Wadokai Nederland (of bijv The Digi Dojo) wordt overgenomen of samengevoegd met een ander bedrijf, kan jouw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we de diensten kunnen blijven leveren.