Wil jij examinator worden?

Dat kan al vanaf derde Kyu!

WKNL neemt tenminste twee keer per jaar examens af. Om deze examens zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, kunnen examinatoren worden uitgenodigd om examens af te nemen als zij in bezit zijn van een examinatoren licentie én als zij hun vakkennis op peil houden door frequent deel te nemen aan de WKNL Events.

Wij onderscheiden zeven niveaus, namelijk Junior Examinator, Examinator 1 t/m 5 en de titel Master Examinator.

 • Junior Examinator (vanaf 3e Kyu, zie toelichting onderaan deze pagina)
 • Examinator 1 (vanaf 1e Dan)
 • Examinator 2 (vanaf 2e Dan)
 • Examinator 3 (vanaf 3e Dan)
 • Examinator 4 (vanaf 4e Dan)
 • Examinator 5 (vanaf 5e Dan)
 • Master Examinator: Wordt benoemd in overleg tussen het bestuur en Master Examinatoren.

K. Sakagami sensei, 8e Dan en P. May sensei, 7e Dan zijn beide Master Examinator van Wadokai Nederland.

Het examen

Examineren is lastig en het is heel moeilijk te bepalen wat goed genoeg is voor een bepaalde graad. Daarom vinden wij het belangrijk dat examinatoren van WKNL werken vanuit een basis (wat/hoe/wanneer) maar er altijd ruimte moet zijn voor het mits en tenzij. Wado heeft altijd een bepaalde marge en dit willen wij ook in onze examinering laten terugkomen. Het examen bestaat uit een theorie en een praktijk examen. 

Het theorie examen
Dit examen is gericht op het wat, hoe, wanneer en mits/tenzij. Het is van belang dat je bekend bent met de richtlijnen die gelden voor de verschillende examens. Je kunt denken aan de stand Mahanmi neko ashi dachi, dat is wat. In geval van hoe kun je denken aan de richting van de voorste voet, die natuurlijk recht naar voren moet wijzen. Maar wanneer is het nog acceptabel dat de voorste voet iets naar binnen wijst en vanaf welke graad niet meer. Verder kan het zijn dat de voorste voet nog steeds iets naar binnen wijst, maar dit toch geaccepteerd kan worden als de kandidaat dit compenseert met andere kwaliteiten.

Het praktijk examen
Het praktijk examen bestaat uit twee onderdelen, namelijk deel A (demonstratie van techniek) en deel B (examineren). Deel A is alleen noodzakelijk voor kandidaten die niet in het bezit zijn van een JKF-Wadokai, Aiwakai of WKNL graad. 

Praktijk examen deel A
Deel A is alleen noodzakelijk voor kandidaten die niet in het bezit zijn van een Aiwakai of WKNL graad en bestaat uit 5 onderdelen.

 1. Ido Kihon, Keriwaza en Renrakuwaza
 2. Kata
 3. Kihon kumite en Kumite gata
 4. Tanto dori
 5. Sanbon en Ippon kumite (optioneel als je ook Kyu graden wilt examineren)

Praktijk examen deel B
Wadokai Nederland heeft een eigen, mogen wij zeggen uniek, specifiek systeem van examineren. Vanzelfsprekend is het van belang dat je dit systeem kent als je een examen afneemt. Of je dit goed genoeg in de vingers hebt, bepalen wij aan de hand van het praktijkexamen.

Tijdens een regulier of een speciaal georganiseerd examen, neem je een of meerdere examens af die past bij het niveau van de licentie die je wilt halen. De score die jij toekent aan de leerlingen, wordt vergeleken met de score die de examinatoren van Wadokai Nederland hebben toegekend. Als je binnen de gestelde marge blijft en je theorie examen met een voldoende hebt afgesloten, slaag je voor de Examinatoren licentie. Als je net naast de marge zit (hiervoor bestaat ook een marge) dan mag je je beslissingen beargumenteren en maken de examinatoren op basis daarvan en in combinatie met het resultaat van je theorie examen de beslissing of je geslaagd bent of niet. 

Examens afnemen

Om er zeker van te zijn dat je zelf vaardiger bent dat de leerling die examen doet, mag je tot een bepaald niveau examineren en onder bepaalde voorwaarden. De structuur die wij nu gebruiken ziet er als volgt uit:

Examinator 1
Als je in bezit bent van de licentie "Examinator 1", dan mag je kandidaten examineren t/m 3e Kyu en onder voorwaarden t/m 1e Dan.

Examinator 2, 3, 4 en 5
Als je in bezit bent van de licentie "Examinator 2, 3, 4, of 5", dan mag je kandidaten examineren tot een Dan graad één niveau onder jouw licentie (Ex.2 mag t/m 1 Dan examineren, Ex.3 t/m 2e Dan, enzovoort). Onder voorwaarden mag je kandidaten examineren voor een Dan graad van hetzelfde niveau als jouw licentie (Ex.2 mag t/m 2 Dan examineren, Ex.3 t/m 3e Dan, enzovoort).

Master examinator
De Master examinator mag examineren t/m 5e Dan en bepaalt 6e, 7e en 8e Dan graad voordrachten. 

Voorwaarde examineren eigen niveau 
De meerderheid van de examinatoren moet het examen van de kandidaat zonder bijzondere voorwaarden mogen afnemen.

Waarborgen van kwaliteit

Als je eenmaal in bezit bent van een Examinatoren licentie is het de bedoeling dat de kwaliteit die je hebt geleverd op je examen voor zowel de theorie als de praktijk gewaarborgd blijft. Omdat wij veel waarde hechten aan het behoudt van de kwaliteit van het examen van Wadokai Nederland kijken wij kritisch naar de uitslagen en individuele beoordelingen. Er vindt daarom na elk examen overleg plaats tussen de examinatoren en de Examen commissie. Een van de doelen van dit overleg is ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Op hetzelfde moment staat de Examen commissie open voor feedback en worden tips en tops meegenomen naar de bestuursvergadering.

Mocht de beoordeling van een examinator voortdurend teveel afwijken van de hoofdexaminator en of de gemiddelde beoordeling van de andere examinatoren, dan mag die examinator geen WKNL examens afnemen totdat hij of zij twee achtereenvolgende examens binnen de gestelde marge is gebleven. De examinator wordt daarom aangemoedigd om alsnog te examineren, maar in dat geval om zijn of haar Examinatoren licentie weer te activeren. De examinator die zijn of haar licentie weer moet activeren wordt voorzien van feedback na examinering en kan tussentijds om adviezen vragen.

Wij hopen dat deze regelingen helpen om de kwaliteit van het examineren te kunnen blijven waarborgen.

Junior Examinator


Als Junior Examinator mag je aansluiten om KarateKids! examens af te nemen en zo leer je al vroeg om te examineren. Om goed te kunnen examineren moet je namelijk zelf een goede Karateka zijn, maar een goede Karateka is niet per definitie een goede examinator. Wij willen je daarom aanmoedigen om vroeg te starten met examineren, zodat je het vak kunt leren. Als Junior Examinator wordt je begeleidt door een ervaren Examinator van WKNL. Tegen de tijd dat je Examinator 3, 4 of 5 weet te behalen en goed kunnen examineren een pré is heb je al zoveel ervaring opgebouwd dat dit haast vanzelfsprekend is.

Het examen van de Junior Examinator is volledig fysiek, dat wil zeggen dat je als kandidaat-Junior Examinator het KarateKids! programma dient te demonstreren. Dit examen kan twee keer per jaar worden gedaan tijdens de reguliere Kyu en Dan examens. Heb jij het formele KarateKids! programma van WKNL  doorlopen? Dan ontvang je na het behalen van de 3e Kyu WKNL automatisch het Junior Examinator diploma uit handen van het bestuur.